Toxik High Waist White Diamonte Bow Jeans

SKU: Toxik High Waist White Diamonte Bow Jeans.

Toxik High Waist White Diamonte Bow Jeans

£39.99

Clear
Clothing Sizes (4-18)

Size 8, Size 10, Size 4, Size 6, Size 18, Size 12, Size 14, Size, Size 16, Size 8 Short, Size 8 Reg, Size 10 Short, Size 10 Reg, Size 12 Short, Size 12 Reg, Size 14 Short, Size 14 Reg, Size 16 Short, Size 16 Reg

Stretch Fit
High Waist

Regular Length